Anar ve Pervin iki kitabın adı değil.

İki yazarın.

Coğrafyamızın Azerbaycan denilen kısmından teşrif etmişler. 

Kitaplarının neşri münasebetiyle mülaki olduk.

“Gelin tanış olalım” denildi.

Tanıştık.

Hakikatte üç kişi ile tanıştık.

İhtiyar kuşağın yadigârı “ANAR” orta kuşağın mümessili “Reşat Mecit” ve genç neslin temsilcisi “PERVİN” 

 

Şerefyab olduk.

Kitaplarını ve Azerbaycan’ı tanıttılar bizlere.

İki kuruluş vesile oldu.

İLESAM ve Avrasya Yazarlar birliği.

İki kuruluş güzel hizmette bulundu.

Bu tür faaliyetler devam ettirilmelidir ki, coğrafyamızı ve gönül coğrafyamızı hakkıyla bilelim.

Gönül köprülerinin inşası bilinmekle mümkündür.

Coğrafyamızın birliği için eli kalem tutanların eserleri coğrafyamızın her köşesinde neş u nema bulmalıdır.

ANAR’ın adını yıllar önce duymuş ve hikâyelerinden bir kısmını okumuştum. “ANAR Hayatı, Sanatı ve Hikâyeleri(1”) Hikâyeleriyle yetiştiği Sovyetçik yapıya rağmen kimlik mücadelesini sembolik yollarla sürdürmüş ve bunda başarılı olmuştur.

Nazar Boncuğu (2)” ve “Yaşamak Hakkı (3)” kitaplarına yeni başladım.

Yaşamak hakkı” bir kültür ve Tarih risalesidir.

1938 doğumlu olan ANAR’ın yaşadığı coğrafyanın durumunu anlatır. Kitap ülkemizin nesillerince okunmalıdır ki, Azerbaycan’ın ızdırabı anlaşılsın.

Ye PERVİN.

Genç neslin temsilcisidir.

Azerbaycan’a ve Türkiye’ye katkı sağlayacak bir kalem. 

Kendi ifadesiyle üç dünyası ve ülkesi var. Biri Azerbaycan, öteki Türkiye sonuncusu ANAR.

PERVİN bunun için ANAR’ın dünyasını anlamaya ve keşfetmeye çalışmış.

Anar’ın Dünyası (4)” PERVİN’in elime aldığım ilk kitabı. ANAR’ı bu kitapla da anlamaya çalışıyorum.

Ama beni cezbeden “SEVDİM SENİ (5)” isimli kitabıdır.

Sevdayı anlatan şiirleri esas alan bir kitaptır.

Ne şiir ne de nesirdir.

Nesirle şiirin karışımıdır.

Sevdanın nakış nakış işlenişinin kelimelere dönüşümüdür “SEVDİM SENİ”

Kitap yeni basılmış, matbaadan tanıtım salonuna doğrudan getirilmiştir. Bir solukta okunacak türdendir kitap.

Kitabı aynı gün bitirdim desem mübalağa olmaz.

Kitabın temel bir özelliği var.

Umarım ki, başta edebiyatçılar ve şiir tahlilcileri bu kitabı okur, tahlil ve tavsiye eder.

Farklı bir üslupla kaleme alınmış. 

Şiirleri esas alan kitap, nesir ve şiir karışımıdır.

SEVDİM SENİ”.

Farklı bir kitaptır.

Pervin, kitabına aldığı şiirleri tek tek inceler, önce kendi üslubu ile konuyu ortaya koyar, daha sonra şiirdeki ifadeleri şairin ağzıyla yorumlamaya çalışır ve akabinde ilgili şiiri okuyucuya sunar.

İlkokuldan beri kitap okumaya çalışırım.

Bu tür bir çalışma ile hiç karşılaşmadım.

Ben şahsen bu üsluptan çok şey öğrendim.

Umarım ki, edebiyatçılarımız bu üslubu inceleme konusu yapar. Farklı bir edep ve adap mevcuttur kitapta.

Kitapta gördüğüm önemli bir eksiklik var. PERVİN genç nesilden olmasına rağmen Azerbaycan ve Türkistan coğrafyasının sevdalısı şairlerden bihaber görünüyor. Sovyet döneminin etkisi olsa gerek. Kitabına Sevdanın zirvesini terennüm eden “MİHRİBAN” şiirinin şairi merhum Abdurrahim Karakoç ve benzer şairlerin şiirlerine yer vermemesi önemli bir nakısadır. Umulur ki, yeni kitabın yeni baskılarında bu şairlerin tahlillerine yer verir.

Buna rağmen “SEVDİM SENİ” okunması gereken bir kitaptır.

Sevenlere, sevginin dilinden anlayanlara ve muhabbeti Muhammedi tavırla yaşayanlara tavsiye edilir.

İnsanımız, ANAR’ları, Reşat Mecit’leri, PERVİN’leri, Cengiz Dağcıları, Cengiz Aytmatovları, Fuzulileri, Nizamileri, Bahtiyar Vahapzadeleri ve daha nicelerini bilmelidir ve kültürümüzü Türkistan’a taşıyacak muharrirlerimizi de oraya taşımalıdır.

Selam ve Sabırla…

 

1-Ayşe Atay, ANAR Hayatı, Sanatı ve Hikâyeleri, Bengü Yayınları, Ankara-2008.

2- ANAR,  Nazar Boncuğu, Bengü Yayınları, Ankara-2015.

3- ANAR, Yaşamak Hakkı, çev. Muhammed Rıza Göçi, Tulpars Yayınları, Ankara-2016.

4- PERVİN, Anar’ın Dünyası, Çev. Aysun Demirez Güneri, Bengü Yayınları, Ankara-2016.

5- PERVİN, Sevdim Seni, Çev. Muhammed Rıza Göçi, Tulpars Yayınları, Ankara-2016.

Anar ve Pervin iki kitabın adı değil.

            İki yazarın.

            Coğrafyamızın Azerbaycan denilen kısmından teşrif etmişler.

Kitaplarının neşri münasebetiyle mülaki olduk.

“Gelin tanış olalım” denildi.

Tanıştık.

            Hakikatte üç kişi ile tanıştık.

            İhtiyar kuşağın yadigârı “ANAR” orta kuşağın mümessili “Reşat Mecit” ve genç neslin temsilcisi “PERVİN”

            Şerefyab olduk.

            Kitaplarını ve Azerbaycan’ı tanıttılar bizlere.

            İki kuruluş vesile oldu.

            İLESAM ve Avrasya Yazarlar birliği.

            İki kuruluş güzel hizmette bulundu.

            Bu tür faaliyetler devam ettirilmelidir ki, coğrafyamızı ve gönül coğrafyamızı hakkıyla bilelim.

            Gönül köprülerinin inşası bilinmekle mümkündür.

            Coğrafyamızın birliği için eli kalem tutanların eserleri coğrafyamızın her köşesinde neş u nema bulmalıdır.

            ANAR’ın adını yıllar önce duymuş ve hikâyelerinden bir kısmını okumuştum. “ANAR Hayatı, Sanatı ve Hikâyeleri(1”) Hikâyeleriyle yetiştiği Sovyetçik yapıya rağmen kimlik mücadelesini sembolik yollarla sürdürmüş ve bunda başarılı olmuştur.

            “Nazar Boncuğu (2)” ve “Yaşamak Hakkı (3)” kitaplarına yeni başladım.

            “Yaşamak hakkı” bir kültür ve Tarih risalesidir.

            1938 doğumlu olan ANAR’ın yaşadığı coğrafyanın durumunu anlatır. Kitap ülkemizin nesillerince okunmalıdır ki, Azerbaycan’ın ızdırabı anlaşılsın.

            Ye PERVİN.

            Genç neslin temsilcisidir.

            Azerbaycan’a ve Türkiye’ye katkı sağlayacak bir kalem.

Kendi ifadesiyle üç dünyası ve ülkesi var. Biri Azerbaycan, öteki Türkiye sonuncusu ANAR.

            PERVİN bunun için ANAR’ın dünyasını anlamaya ve keşfetmeye çalışmış.

            “Anar’ın Dünyası (4)” PERVİN’in elime aldığım ilk kitabı. ANAR’ı bu kitapla da anlamaya çalışıyorum.

            Ama beni cezbeden “SEVDİM SENİ (5)” isimli kitabıdır.

            Sevdayı anlatan şiirleri esas alan bir kitaptır.

            Ne şiir ne de nesirdir.

            Nesirle şiirin karışımıdır.

            Sevdanın nakış nakış işlenişinin kelimelere dönüşümüdür “SEVDİM SENİ”

            Kitap yeni basılmış, matbaadan tanıtım salonuna doğrudan getirilmiştir. Bir solukta okunacak türdendir kitap.

            Kitabı aynı gün bitirdim desem mübalağa olmaz.

            Kitabın temel bir özelliği var.

            Umarım ki, başta edebiyatçılar ve şiir tahlilcileri bu kitabı okur, tahlil ve tavsiye eder.

            Farklı bir üslupla kaleme alınmış.

            Şiirleri esas alan kitap, nesir ve şiir karışımıdır.

 “SEVDİM SENİ”.

Farklı bir kitaptır.

Pervin, kitabına aldığı şiirleri tek tek inceler, önce kendi üslubu ile konuyu ortaya koyar, daha sonra şiirdeki ifadeleri şairin ağzıyla yorumlamaya çalışır ve akabinde ilgili şiiri okuyucuya sunar.

İlkokuldan beri kitap okumaya çalışırım.

Bu tür bir çalışma ile hiç karşılaşmadım.

Ben şahsen bu üsluptan çok şey öğrendim.

Umarım ki, edebiyatçılarımız bu üslubu inceleme konusu yapar. Farklı bir edep ve adap mevcuttur kitapta.

Kitapta gördüğüm önemli bir eksiklik var. PERVİN genç nesilden olmasına rağmen Azerbaycan ve Türkistan coğrafyasının sevdalısı şairlerden bihaber görünüyor. Sovyet döneminin etkisi olsa gerek. Kitabına Sevdanın zirvesini terennüm eden “MİHRİBAN” şiirinin şairi merhum Abdurrahim Karakoç ve benzer şairlerin şiirlerine yer vermemesi önemli bir nakısadır. Umulur ki, yeni kitabın yeni baskılarında bu şairlerin tahlillerine yer verir.

Buna rağmen “SEVDİM SENİ” okunması gereken bir kitaptır.

Sevenlere, sevginin dilinden anlayanlara ve muhabbeti Muhammedi tavırla yaşayanlara tavsiye edilir.

İnsanımız, ANAR’ları, Reşat Mecit’leri, PERVİN’leri, Cengiz Dağcıları, Cengiz Aytmatovları, Fuzulileri, Nizamileri, Bahtiyar Vahapzadeleri ve daha nicelerini bilmelidir ve kültürümüzü Türkistan’a taşıyacak muharrirlerimizi de oraya taşımalıdır.

Selam ve Sabırla…

1-Ayşe Atay, ANAR Hayatı, Sanatı ve Hikâyeleri, Bengü Yayınları, Ankara-2008.

2- ANAR,  Nazar Boncuğu, Bengü Yayınları, Ankara-2015.

3- ANAR, Yaşamak Hakkı, çev. Muhammed Rıza Göçi, Tulpars Yayınları, Ankara-2016.

4- PERVİN, Anar’ın Dünyası, Çev. Aysun Demirez Güneri, Bengü Yayınları, Ankara-2016.

5- PERVİN, Sevdim Seni, Çev. Muhammed Rıza Göçi, Tulpars Yayınları, Ankara-2016.

Köşe Yazarları