Seçim bitti.
Sıra icraatta.
Bu talebimiz bütün partilerin yönetimlerindendir.
Bütün partiler icraatlarını gözden geçirmelidir.

CHP, MHP ve bunları destekleyen bütün parti ve cemaatler nerede hata yaptıklarını gözden geçirmeleri gerekir. Özellikle bütün partilerin yönetimlerinin milletin değerlerine yaklaştıkça oy alabildiklerini anlamaları beklenir.

Ha keza HDP de kendini gözden geçirmeli ve Türkiye’nin her tarafından hangi mesajlarla oy aldığını düşünmeli ve Türkiye’nin şiddet sarmalından kurtulmasına katkı sağlayacak politikaları hayata geçirmelidir.

Gelelim iktidar partisine.

Asıl icraat kendilerinden beklenmektedir.

İlk icraatları vakit geçirmeden (tatile çıkmadan) BEDELLİyi de kapsayacak şekilde TORBA kanununu çıkarma olmalıdır.

Bunu taahhüt etmişlerdi.

Gereğini yapmalıdırlar.

Özellikle Cumhurbaşkanlığına seçilen Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN seçim meydanlarında belirttiği gibi bakanlar kurulunu teşekkül ettirdikten sonra Anayasanın 104. Maddesine göre yetkisini kullanmalı ve ilk olarak bir Anayasa metnini kamuoyuna deklere etmelidir.

Böyle bir yaklaşım diğer partilerin de kendi Anayasa tasarılarını deklere etmelerine zemin hazırlayacak ve Anayasa metnini hazırlamayan partilerin bitmesine vesile olacaktır.

Bilinmelidir ki, Türkiye’nin acilen kısa, öz ve herkes tarafından anlaşılır bir Anayasaya ihtiyacı vardır. Böyle bir yöntemle bu dönemde Anayasa değişikliği gerçekleştirilebilir.

Bu tekliften sonra yapılması gereken icraatlardan birisi de Yürütme, Yasama, Yargı ve Denetim organlarının seçimle oluşturulacağı bir yönetim modeline geçmeyi sağlayacak icraattır.

Yürütme, yasama, yargı ve Denetim seçimle oluşursa oligarşik yapılar kırılır ve milletin iktidarı söz konusu olur.

Son tahlilde YARGInın durumu ortadadır.

Özellikle YARGI organı seçimle oluşturulmadığı için kendini “la yüs’el” olarak görmekte ve içinden çıkılmaz hadiselere sebep olmaktadır.

Tabii ki, böyle bir yapılanmanın en önemli ayaklarından biri de seçimle oluşturulacak DENETİMDİR:

Bilinen bir gerçektir ki, Türkiye’deki kurum ve kuruluşlar denetlenmemektedir. Çünkü yürütme, yasama ve yargıyı denetleyecek bir mekanizmamız yoktur.

İç denetim gibi mekanizmalarımız vardır demeyin. Bunların çoğu denetlediği organı aklamakla veya denetlenecek faaliyetle ilgili iş ve işlemi savsaklamakla meşguller ve meşhurlar.

Bizim teklif ettiğimiz DENETİM modeli, denetimi hakkıyla sağlayacak bir mekanizmadır.

Herkes, her kurum ve kuruluş icraatlarından sorgulanabilmelidir. Herkes hesap vermelidir.

Hesap verebilirlilik düzeni ancak bu şekilde kurulur.

Hâsılı kelam yeni Türkiye’den bahsedilecekse bu ancak kısa, öz ve anlaşılır yürürlüğe girecek bir Anayasa ve buna bağlı olarak yürütme, yasama, yargı ve denetim organlarının seçimle oluşturulacak bir düzenle mümkündür.

Yetkisini tam olarak kullanacağını deklere eden halk tarafından seçilmiş Cumhurbaşkanımızdan bu icraatı bekliyoruz.

Yeni seçilmiş cumhurbaşkanımızı tebrik ediyor, diğer partilerle birlikte çıkarılacak Anayasayı ve yürütmesi, yasaması, yargısı ve denetimi bağımsız olarak oluşturulacak YENİ Türkiye’yi sabırsızlıkla bekliyoruz.

Cenabı Allah yâr ve yardımcımız olusun.

Selam ve Sabırla.

Köşe Yazarları